Szulfátok
A szulfátok alapvetően oxigéndús környezetben, a földkéreg felszínhez közeli részein, a litoszféra-bioszféra határán, a hidroszférában, és a troposzférában képződnek.
Kb. 400 szulfátot ismerünk a természetben, azonban közülük nagy gyakorisággal csak néhány jelenik meg (például gipsz, barit, jarosit).

Az osztályba tartozó ásványokban a tetraéderes koordinációjú szulfát (SO4)2– összetett anion az alapvető komponens.

Jellemző fizikai-kémiai tulajdonságok: alacsony olvadáspont,
kis keménység, kis kémiai stabilitás, egy részüknél vízben könnyű
oldékonyság.
A viszonylag ellenállóbb szerkezetek főként a nagyméretű, két vegyértékű kationokkal (Ba, Sr, Pb) való kapcsolódással jönnek létre. A kisméretű kationok inkább vízmolekulákkal körülvéve épülnek be a szerkezetbe.

Vízmentes szulfátok

Legfontosabb képviselőik:

  • anhidrit CaSO4
  • anglesit PbSO4
  • barit BaSO4
  • cölesztin SrSO4

Víztartalmú szulfátok

Legfontosabb ásványai

Kromátok, volframátok, molibdátok

Legfontosabb ásványai: