A halogenidek ásványosztályba a fluor, klór, bróm és jód vegyületei tartoznak. Közös jellemzőjük a sós vagy keserű íz, a nemfémes küllem, tökéletes hasadás. Vízben általában jól oldódnak, vizes oldatuk jól vezeti az elektromosságot, olvadáspontjuk magas. (Wiki)

Ásványnévtár

Dr. Bognár László

ELTE Eötvös Kiadó

8 HALOGENIDEK (FLUORIDOK, KLORIDOK, BROMIDOK, JODIDOK)

8A Egyszerű halogenidek

8AA –8AE Vízmentes halogenidek (M:H = 1:1)

8AA Nantokitcsoport

marshit, miersit, nantokit

8AB Halitcsoport

carobbiit, griceit, halit, szilvin, villiaumit

8AC Ag-, Hg-, NH4-tartalmú halogenidek; Szalmiákcsoport

brómargirit, jódargirit, kalomel, klórargirit, kokcinit, kuzminit, lafossait, moschelit, szalmiák, tocornalit

8AD Vízmentes halogenidek (M:H = 1:2); Fluoritcsoport

fluorit, frankdicksonit, gagarinit-(Y), laurelit, lawrencit, scacchit, sellait, tolbacsit, tveitit-(Y), zajacit-(Ce)

8AE Vízmentes halogenidek (M:H = 1:3); Molizitcsoport

challacolloit, fluocerit-(Ce), fluocerit-(La), gananit, klorokalcit, molizit

8AF Víztartalmú halogenidek (M:H = 1:1-től 1:3-ig); Antaktiszitcsoport

antarktiszit, bischofit, cadwaladerit, eriokalkit, håleniusit-(La), hidrohalit, klóraluminit, leszukit, nikkelbischofit, rokühnit, sinjarit

8B Kettős halogenidek

8BA Vízmentes kettős halogenidek [BF4], [SiF6]2-, [AlF6]3- gyökökkel; Kriolitcsoport

avogadrit, bararit, barberiit, bøgvadit, colquiriit, elpasolit, ferruccit, hieratit, jarlit, jørgensenit, kalcjarlit, karaszugit, kriolit, kriolitionit, kriptohalit, malladrit, simmonsit

8BB Víztartalmú kettős halogenidek: Fluoridok; Prozopitcsoport

akuminit, aravaipait, bøggildit, carlhintzeit, creedit, csuhrovit-(Ce), csuhrovit-(Nd), csuhrovit-(Y), gearksutit, jaroszlavit, kalcioaravaipait, kiolit, menyajlovit, neighborit, pachnolit, prozopit, ralstonit, rosenbergit, stenonit, thomsenolit, tyihonyenkovit, uszovit, weberit

8BC Víztartalmú kettős halogenidek: Kloridok; Carnallitcsoport

carnallit, douglasit, eritrosziderit, klórmanganokálit, koenenit, kremersit, mitscherlichit, rinneit, tachihidrit

8C Oxi- és hidroxihalogenidek

8CA Oxihalogenidek; Atacamit rokonsága

abhurit, anthonyit, atacamit , avdonyinit, belloit, bobkingit, botallackit, buttgenbachit, calumetit, claringbullit, connellit, gordait, haidarkanit, herbertsmithit, hibbingit, kapellasit, kempit, klinoatacamit, korsunovszkit, melanotallit, mereheadit, nyepszkojeit, paratacamit, ponomarjovit, simonkolleit, zirklerit, zsarcsihit

8CB Hg-oxihalogenidek; Kadirelitcsoport

aurivilliusit, eglestonit, gianellait, hanawaltit, kadirelit, keljanit, kleinit, komancsit, mosesit, pinchit, pojarkovit, terlinguait, terlinguacreekit, vasziljevit

8CC Fiedlerit rokonsága

artroeit, bizmoklit, cotunnit, daubréeit, fiedlerit, laurionit, matlockit, paralaurionit, pszeudocotunnit, roriszit, zavarickit

8CD Mendipit rokonsága

asisit, blixit, damarait, ekdemit, filolitit, heliofillit, mendipit, nadorit, onoratoit, parkinsonit, penfieldit, perit, pinalit, sundiusit, tedhadleyit, thorikoszit

8CE Boleitcsoport

bideauxit, boleit, cumengéit, diaboleit, hematofánit, kloroxifit, pszeudoboleit, symesit, yedlinit