Ide másolom szépen az Ásványnévtár kapcsolódó fejezetét (mert valahol el kell kezdeni)

3 OXIDOK, HIDROXIDOK

3A Oxidok, M:O = 2:1 és 1:1, [M2O], [MO] vegyületek

3AA Kupritcsoport

bromellit, cinkit, jég, kuprit

3AB Periklászcsoport és rokon vegyületek

bunsenit, crednerit, delafossit, hidroromarchit, litargit, manganozit, massicot, mayenit, mcconnellit, monteponit, montroydit, murdochit, paramelakonit, periklász, romarchit, tenorit, termésmész, wüstit

3B Oxidok, M:O = 3:4, [M3O4], spinelltípus és rokon vegyületek

3BA–BE – Spinellcsoport

3BA aluminátspinell alcsoport

gahnit, galaxit, hercynit, spinell

3BB ferritspinell alcsoport

franklinit, jakobsit, kuprospinell, magnetit, magnezioferrit, trevorit

3BC krómspinell alcsoport

cinkokromit, kokromit, kromit, magneziokromit, manganokromit, nikromit

3BD V/Ti/Ge/Pb-spinell alcsoport

brunogeierit, magneziocoulsonit, mínium, qandilit, ulvöspinell, vuorelainenit

3BE Mn-spinell alcsoport

filipstadit, hausmannit, heterolit, hidroheterolit, iwakiit, marokit

3BF Schafarzikitcsoport

apuanit, kusachiit, schafarzikit, versiliait

3BG Spinelloidok

bartelkeit, batiferrit, cinkohögbomit-2N2S, cinkohögbomit-2N6S, diaoyudaoit, grossit, ferronigerit-2N1S, ferronigerit-6N6S, ferrotaaffeit-6N’3S, freudenbergit, haggertyit, hawthorneit, hibonit, krizoberill, lindqvistit, magnetoplumbit, magneziohögbomit-2N2S, magneziohögbomit-2N3S, magneziohögbomit-6N6S, magnezionigerit-2N1S, magnezionigerit-6N6S, magneziotaaffeit-2N’2S, magneziotaaffeit-6N’3S, nežilovit, otjisumeit, plumboferrit, swedenborgit, tegengrenit, yimengit, zenzénit

3C Oxidok, M:O = 2:3 [M2O3] és rokon vegyületek

3CA Arzenolitcsoport és rokon vegyületek

arzenolit, auroantimonát, avicennit, bixbyit, bizmit, claudetit, krómbizmit, sénarmontit, sillénit, szferobizmoit, valentinit

3CB Hematitcsoport

eskolait, hematit, karelianit, korund

3CC Ilmenitcsoport

akimotoit, brizziit, ecandrewsit, geikielit, ilmenit, maghemit, melanosztibit, pirofánit

3CD Kamiokitcsoport

kamiokit, nolanit, rinmanit

3CE Crichtonitcsoport

cleusonit, crichtonit, davidit-(Ce), davidit-(La), davidit-(Y), dessauit-(Y), gramaccioliit-(Y), landauit, lindsleyit, loveringit, mathiasit, senait

3CF Perovszkitcsoport

izolueshit, latrappit, loparit-(Ce), lueshit, macedonit, nátroniobit, perovszkit, tauszonit

3CG Murataitcsoport

muratait-(Y), roméit

3CH — 3CL Piroklor, pszeudopiroklor alcsoportok és rokon vegyületek

3CH Cirkonolit (pszeudopiroklor) alcsoport

cirkonolit, zirkelit

3CI Betafit alcsoport

betafit, ittrobetafit-(Y), kalciobetafit, plumbobetafit, sztibiobetafit,

3CJ Piroklor alcsoport

bariopiroklor, bindheimit, bizmutopiroklor, bizmutosztibikonit, ceriopiroklor-(Ce), hidroroméit, ingersonit, ittropiroklor-(Y), jixianit, kálipiroklor, monimolit, partzit, piroklor, plumbopiroklor, stetefeldtit, stronciopiroklor, sztibikonit, uránpiroklor

3CK Mikrolit alcsoport

alumotungsztit, bariomikrolit, bizmutomikrolit, carboirit, cezsztibtantit, derbylit, elsmoreit, ferritungsztit, graeserit, hemloit, mikrolit, nátrobiztantit, parabariomikrolit, plumbomikrolit, sztannomikrolit, sztibiomikrolit, tomichit, uránmikrolit

3CL Pszeudobrookit alcsoport

armalcolit, berdesinskiit, brownmillerit, kizilkumit, mongshanit, namibit, olhonszkit, pszeudobrookit, pszeudorutil, schreyerit, szrebrodolszkit, sztibivanit

3D Oxidok, M:O = 1:2, [MO2] és rokon vegyületek

3DA Kvarc és rokonsága

coesit, cristobalit, kenyait, kvarc, lechatelierit, magadiit, melanoflogit, moganit, opál http://pongraczagnes.hu/2017/06/05/opal/, szilhidrit, sztisovit, tridimit

3DB Rutilcsoport

argutit, kassziterit, paratellurit, piroluzit, plattnerit, rutil

3DC Tapiolitcsoport

beljankinit, byströmit, ferrotapiolit, franconit, geraszimovszkit, hochelagait, jeppeit, kafetit, mangánbeljankinit, manganotapiolit, tyernovit, tripuhyit

3DD Kriptomeláncsoport

ankangit, cesàrolit, coronadit, henrymeyerit, hollandit, kriptomelán, manjiroit, mannardit, ordoñezit, priderit, redledgeit, romanèchit, stronciomelán, todorokit, woodruffit

3DE Ramsdellitcsoport

ahtenszkit, anatáz, downeyit, janggunit, nsutit, ramsdellit, ranciéit, takanelit, vernadit

3DF Brookitcsoport

brookit, carmichaelit, kuranahit, scrutinyit, srílankit, tellurit

3DG Volframitcsoport

ferberit, ferrotitanowodginit, ferrowodginit, hübnerit, ixiolit, koragoit, litiowodginit, qitianlingit, sanmartinit, titanowodginit, wodginit

3DH Kolumbitcsoport

ferrokolumbit, ferrotantalit, magneziotantalit, magnokolumbit, manganokolumbit, manganotantalit

3DI Euxenit–polikrász rokonsága

euxenit-(Y), ferszmit, ishikawait, ittrokolumbit-(Y), ittrokrászit-(Y), ittrotantalit-(Y), kalcioszamarszkit, kasszit, kobeit-(Y), lucasit-(Ce), polikrász-(Y), szamarszkit-(Y), szamarszkit-(Yb), tanteuxenit-(Y), uranopolikrász

3DJ Eszkinitcsoport

brannerit, eszkinit-(Ce), eszkinit-(Nd), eszkinit-(Y), fergusonit-(Y), fergusonit-β-(Ce), fergusonit-β-(Nd), fergusonit-β-(Y), formanit-(Y), iwashiroit-(Y), liandratit, loranszkit-(Y), nioboeszkinit-(Ce), nioboeszkinit-(Nd), ortobrannerit, petscheckit, rosiait, rynersonit, tantáleszkinit-(Y), torutit, vigezzit

3DK Cervantitcsoport

alumotantit, bahianit, biehlit, bizmutokolumbit, bizmutotantalit, cervantit, cezplumtantit, changbaiit, chiluit, foordit, irtisit, kalciotantit, klinocervantit, koechlinit, litiotantit, nátrotantit, rankamait, russellit, simpsonit, szoszedkoit, sztibiokolumbit, sztibiotantalit, thoreaulit, tugarinovit

3DL Baddeleyitcsoport

baddeleyit, cerianit-(Ce), hiärneit, kalcirtit, tazseranit, torianit, uraninit

3E Oxidok, M:O < 1:2, [M2O5], [MO3] stb.

3EA Tantit-tungsztit-molibdit rokonsága

anthoinit, hidrotungsztit, ilsemannit, meymacit, ittrotungsztit-(Ce), ittrotungsztit-(Y), molibdit, mpororoit, sidwillit, tantit, tungsztibit, tungsztit

3F Hidroxidok és hidrátok

3FA Gibbsitcsoport

bayerit, behoit, doyleit, gibbsit, klinobehoit, nordstrandit, sassolin

3FB Brucit rokonsága

amakinit, ashoverit, bottinoit, brucit, fougèrit, iowait, jamborit, meixnerit, muskoxit, paraotwayit, pirokroit, portlandit, spertiniit, sweetit, theophrasztit, woodallit, wülfingit

3FC Diaszpor rokonsága

akaganéit, akdalait, aszbolán, böhmit, bracewellit, diaszpor http://pongraczagnes.hu/2017/07/09/diaszpor/, feitknechtit, feroxihit, ferrihidrit, goethit, grimaldiit, groutit, guyanait, heterogenit, hidrokalumit, kuzelit, lepidokrokit, litioforit, manganit, montroseit, paramontroseit, schwertmannit, tivanit, tsumgallit

3FD Kalkofánitcsoport

aurorit, bernalit, birnessit, cianciulliit, cianofillit, cinkalsztibit, dzsalindit, ernienickelit, jianshuiit, kalkofánit, kualsztibit, quenselit, sahovit, söhngeit,

3FE Schoenfliesitcsoport

burtit, musisztonit, natanit, schoenfliesit, viszmirnovit, wickmanit

3FF Stottitcsoport

eyselit, jeanbandyit, kimrobinsonit, mopungit, stottit, tetrawickmanit, varlamoffit

3G Vanádium-oxidok és uranil-hidroxidok

3GA Szorovanadátok

hummerit, hümulit, pascoit, ronneburgit, sherwoodit

3GB Vegyes vanádium-oxidok

kazahsztánit, rankachit, rauvit, schubnelit, uvanit, vanalit, vanoxit

3GC Inovanadátok [V2O6]2- atomcsoportokkal

alvanit, ankinovicsit, ansermetit, delrioit, dickthomssenit, metadelrioit, metarossit, munirit, navajoit, rossit,

3GD Fillovanadátok

doloresit, duttonit, häggit, lenoblit

3GE Fillovanadátok, „vanádiumbronzok”

bariandit, barnesit, bokit, fernandinit, grantsit, hendersonit, hewettit, kavoit, korvuzit, melanovanadit, metahewettit, scserbinait, straczekit

3GF Tektovanadátok

bannermanit, foszfovanadilit

3GG Uranil-hidroxidok és -hidrátok, [UO2]2+ atomcsoporttal

agrinierit, bauranoit, becquerelit, billietit, clarkeit, compreignacit, curit, fourmarierit, holfertit, jantinit, kalciouranoit, masuyit, metakalciouranoit, metamunirit, metaschoepit, metastudtit, metavandendriesscheit, paraschoepit, protasit, rameauit, richetit, sayrit, schoepit, spriggit, studtit, uranoszferit, vandenbrandeit, vandendriesscheit, wölsendorfit

3H Arzenitek

3HA Arzenitek [AsO3]3- csoportokkal

armangit, chadwickit, ekatit, finnemanit, freedit, kafarzit, magnussonit, nanlingit, nealit, puscsarovszkit, reinerit, rouseit, trigonit, zimbabweit

3HB Arzenitek [As2O5]4- csoportokkal

fetiazit, gebhardit, paganoit, paulmooreit, schneiderhöhnit, vajdakit

3HC Arzenitek [AsxOy]4- csoportokkal

ludlockit

3HD Vegyes arzenitek

karibibit, lazarenkoit, mcalpineit

3HE Arzenitek [As4O8]4- gyűrűs szerkezetekkel

stenhuggarit,

3HF Arzenitek [As2O4]2- láncszerkezetekkel

leiteit, mangánarzit, trippkeit

3I Szulfitok, szelenitek, telluritok

3IA Szulfitok, szelenitek, telluritok [XO3]2- és rokon szerkezetekkel

ahlfeldit, baljakinit, blakeit, burnsit, cesbronit, choloalit, csehovicsit, emmonsit, fairbankit, francisit, georgbokiit, graemit, gravegliait, hannebachit, iljinszkit, kalkomenit, keystoneit, kinichilit, klinokalkomenit, kloromenit, kobaltomenit, magnolit, mandarinoit, moctezumit, molibdomenit, orlandiit, orschallit, parageorgbokiit, pingguit, plumbotellurit, poughit, quetzalcoatlit, rodalquilarit, schmitterit, scotlandit, sonorait, szmirnit, szofiit, teineit, zemannit

3IB Uranil-szelenitek [UO2]2+ és [SeO3]2- atomcsoportokkal

demesmaekerit, derriksit, guilleminit, haynesit, lariszait, marthozit, piretit

3J Telluritok

3JA Telluritok [Te2O5]2- atomcsoportokkal

denningit, mackayit, rajit

3JB Telluritok [Te3O8]4- atomcsoportokkal

carlfriesit, cinkospiroffit, cliffordit, mroseit, spiroffit, walfordit, winstanleyit

3JC Telluritok [TeO6]6- atomcsoportokkal

cuzticit, frankhawthorneit, jafszoanit, jensenit, khinit, leisingit, parakhinit, utahit, xocomecatlit

3JD Telluritok[TeO6]6-, [(S/P/As/V)O4] vagy [TeO3]2- atomcsoportokkal

cseremnihit, dugganit, eztlit, girdit, juabit, kukszit, montanit, oboyerit, schieffelinit, tlalocit, tlapallit, yecorait

3K Jodátok

3KA Jodátok [IO3] atomcsoportokkal

bellingerit, brüggenit, dietzeit, georgeericksenit, lautarit, salesit, schwartzembergit, seeligerit